Odpowiedzi

2010-04-06T21:38:41+02:00
Za pomocą równań chemicznych przedstaw właściwości kwasu octowego (dysocjacji , reakcji z wodorotlenkiem sodu , tlenkiem wapnia , węglanem wapnia , etanolem)

CH3COOH--> CH3COO- + H+
CH3COOH+ NaOH--> CH3COONa+ H2O
2CH3COOH+ CaO--> (CH3COO)2Ca +H2O
2CH3COOH+CaCO3---> (CH3COO)2Ca+ CO2+H2O
CH3COOH+C2H5OH--> CH3COOC2H5+H2O