1.Odpowiedz na pytania!
a)Jaka jest zawartość procentowa tlenku węgla(IV)w powietrzu?
b)Jaką rolę odgrywa tlenek węgla(IV)w życiu roślin ?
c)Jakie substraty i produkty biorą udział w reakcji fotosyntezy?
e)W jaki sposób tlenek węgla (IV) dostaje się do atmosfery ?
f )W jaki sposób tlenek węgla (IV) jest usuwany z atmosfery ?
2.Uzupełnij zdania!
Woda wapienna ......... pod wpływem........
Jest to reakcja charakterystyczna dla .......
Substratami tej reakcji są .............i.........

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T17:33:20+01:00
A)W powietrzu znajduje sie azot 78 %
tlen 21 %
i inne gazy ( w tym wlasnie dwutlenek węgla)
tlenek węgla rosliny "wydychają" !
Choc nie wiem czy ci chodzi o dwutlenek czy o tlenek xD
b)niszczy bakteria alokropowe i powoduje pojawinie sie alkenów ktore powodują ze rosliny mają niezbędne składniki mineralne i azot
c)otosynteza to proces wywarzania pokarmu przez rosliny zielone z dwutlenku węgla i wody przy udziale energi słonecznej i barwnika zielonego chlorofilu .Powstają cukry proste -glukoza,następnie skrobia oraz bialka i tłuszcze . A do atmosfery wydzielnay jest tlen niezbedny do zycia .
e) Dostaje sie do atmosfery poprzez:
spalanie (przemysł, motoryzacja, gosdpodarstwo domowe)
wybuchy wulkanów
procesy fermantacji
wydychanie
butwienie
Jest z niej usuwany poprzez:
fotosyntezę
opady atmosferyczne
f)Dostaje się za pomocą spalin, zjawisk wulkanicznych, dymów z fabryk, a usuwany jest w procesie fotosyntezy i dzięki opadom atmosferyczny

2. ... mętnieje...wapna
wapieni
2 4 2
2009-11-02T17:35:14+01:00
1.0,04%
2.jest potrzebny do procesu fotosyntezy
3.woda ,dwutlenek węgla,energia słoneczna
4.musi byc światło słoneczne
5.jak wdychamy tlen to wdychamy dwutlenek węgla
6.usuwany jest poprzez rośliny podczas procesu fotosyntezy

Niestety 2 zadania nie mam
2 5 2