Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T21:15:38+02:00
skutki
powinien przyjąć chrzest: nie powinie przyjąć chrztu:
pozytywne:Polska wejdzie w krąg pozytywne:uniknie buntu
kultury,umocnienie jedności państwa plemion,nie będzie obcych
odgrywanie roli politycznej duchowych
negatywne:obcy duchowni,bunt negatywne:Polska nie
poddanych znajdzie sie w kręgu
kultury,mieszko nie ożeni
sie z Dobrawą,Polska dalej
krajem pogańskim,dalsze
walki plmion,brak roli
politycznej
możliwe rozwiazanie:powinien nie powinien przyjąc chrztu
przyjąć chrzest
93 2 93