Jaki jest stopien wielomianu W(x)= (x-1)do kwadratu (2x+1) wyznacz wszystkie pierwiastki tego wielomianu dla angumentu -3 Zad:2 jezeli promien stozka podstawy v=5 a tworzaca =13 to pole calkowite wynosi?
zad3 Napisz równanie prostej prostopadlej prostej 2x-3y+1 =0 przechodzacej przez punkt p 0 wspolrzednych P=(-1,3)
Zad4oblicz wspołrzedne (AB) jesli A (-3,5) B(1,7)
Zad 5 Podaj Liczbe Dodatnich wyrazow an=1 - jedna czwarta
Zad 6 oblicz wartosci wyrazenia trzy czwarte - jedna trzecia
dwie trzecie - jedna druga

1

Odpowiedzi

2010-04-06T22:20:23+02:00
Zad.1.
w(x)=(x-1)²(2x+1)
wielomian 3 stopnia
w(x)=0
0=(x-1)²(2x+1)
x=1 lub 2x=-1
x=1 lub x=-½
w(-3)=(-4)²(-6+1)=16*(-5)=-90

zad.4.
współrzędne środka
S_AB=(-1, 6)

zad.5.
a_n=1-1/4n
a_1=3/4
a_2=1/2
a_3=1/4
a_4=0

więc odpowiedź brzmi 3

zad.6.
¾-⅓=9/12 - 4/12=5/12
⅔-½=4/6 - 3/6=1/6