1) Samochód o masie 1000kg jedzie z prędkością 20m/s i zderza się czołowo z nieruchomym samochodem o masie 500kg .W wyniku zderzenia zakleszczają się i przez chwilę poruszają się razem.Ile wynosi ich wspólna prędkość? 2) Kamień o masie 0,5kg obracany jest na końcu sznurka o długości 1m w ciągu każdej sekundy wykonuje on 4 pełne obroty. Oblicz: a) szybkość kamienia b) przyśpieszenie dośrodkowe kamienia c) siłę naciągu sznurka

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T02:01:08+02:00
Zad.2
dane:
V₁- 20m/s
V₂- 0m/s
m₁- 1000 kg
m₂ - 5000 kg
Szukane:
Vśr ?

Korzystamy z zasady zachowania pędu:
p₁ + p₂ =p, gdzie p = m*V , w tym przypadku uzyskamy:
m₁*V₁ + m₂*V₂
Vśr(m₁ + m₂)
Vśr=m₁*V₁ + m₂ *V₂ /m₁ + m₂
Vśr= 1000kg *20[m/s] + 500kg * 0[m/s]/ 1000kg + 500kg
Vśr= 20000kg * [m/s] /1500 kg
Vśr=13,3 [m/s]
1 4 1