Odpowiedzi

2010-04-06T22:14:37+02:00
A) 2x < 1
x<½

b) 5x < - 10
x<-½

c) -x ≤ 7
x≥-7

d)-3x > 9
x<-3

e) ½x<4
x<8
2010-04-06T22:28:58+02:00
A) x < 1/2
np. 0, -1, -49

b) x < -2
np. -1, -15, -36

c) x ≥ -7
np. -7, -3, 8

d) x < -3
np. -2, -11, -64

e) zakładam, że miała być taka nierówność
1-x < 4
x > -3
np. -2, 9, 29