Zadanie 1
Podaj liczbę krawędzi,ścian i wierzchołków następójących graniastosłupów:
c)graniastosłupa prawidłowego pięciokątnego
d)graniastosłupa prawidłowego trzydziestokątnego
Zadanie 2
Oblicz ciężar deski dębowej o długości 5 m szerokości 25 cm i grubości 4 cm jeżeli 1 dm3 drewna dębowego waży 0,8 kg
Zadanie 3
W czasie ulewy na powierzchnię ziemi spadła warstwa wody o grubości 15 mm. Ile m3 wody spadło na pole o powierzchni 5 hektarów. Ile to jest wiader jeżeli jedno ma pojemność 11 litrów?
Zadanie 4
podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny równoramienny o przyprostokątnych długości 25 cm. Krawędź boczna ma długość 5,5 dm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa
Zadanie 5
Pan Mariusz tapetuje pokój o wymiarach 3,3 m na 4,4 m i wysokości 2,2 m. Tapeta sprzedawana jest w rolkach szerokich na 55 cm i długich na 10 m. Oblicz ile rolek tapety powinien kupić pan Mariusz?

1

Odpowiedzi

2010-04-06T21:55:29+02:00
Zad.1
c)k.15
ś.7
w.10
d)k.90
ś.32
w.60