ZAd1: liczby x-1,2 , x+3 sa kolejnymi wyrazami ciagu arytmetycznego olbicz x
Zad2: suma dziecieciu wyrazow poczatkowych pewnego ciagu geometrycznego o ilorazie g=2 wynosi 341.Oblicz pierwszy wyraz tego ciagu.
Zad3 Oblicz sume siedmiu poczatkowych wyrazow ciagu arytmetycznego ciagu w ktorym a 3 =7 ; a,3 =a3=20
Zad 4 Piłka odbijajac sie od ziemi osiaga za kazdym razem wysokosc wynoszaca trzy czwarte poprzedniej . A za trzecim razem wysokosc 54 cm . Na jaka wysokosc odbila sie pilka za pierwszym razem

3

Odpowiedzi

2010-04-06T22:10:54+02:00
1) a₂= a₁+a₃/2
2= x-1+x+3/2
2= 2x+2/2
2= x+1
x=2-1
x=1
2010-04-06T22:17:22+02:00
1. x = 1
2. a.L = L/3
4. a.L = 96

. - indeks dolny
2010-04-06T22:34:38+02:00
Zad.1.
x+3-2=2-(x-1)
x+1=2-x+1
2x=2
x=1

zad.2.
Sn=a₁(1-q^n/1-q)
341=a₁(1-2^10/1-2)
341=a₁*(2^10-1)
341=1023a₁
a₁=⅓

zad.3.
S_n=½n(a₁+a_n)=½n(2a₁+(n-1)r)
S₇=?
a₃=7
nie rozumiem co tam jest napisane
1 5 1