Proszę to ważne..
1.Który ze zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia najbardziej łączy się z Eucharystią?
2.Na podstawie kolędy " Skrzypi wóz" wymień sposoby odnalezienia Chrystusa.
3.Wymień sposoby uczestnictwa w życiu wspólnoty kościoła
4.Jak dzisiaj wspólnota kościoła głosi Ewangelię wszystkim narodom?
5.Jakie wnioski wynikają z fakty, że wszyscy jesteśmy ciałem Chrystusa?
6.Jakie owoce wydaje człowiek, który jest zjednoczony z Chrystusem?
7.Z przykazań kościelnych wyjaśnij zasadę dotyczącą postu, wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i powstrzymywania się od zabaw.
8.Jak wspólnota kościoła realizuje praktycznie przykazanie miłości bliźniego
9.Wymień nazwiska i imiona biskupów Rzeszowskich i określ ich najważniejsze zadanie w diecezji.
10.Napisz imię i nazwisko swojego proboszcza.
11.Określ zadania i nazwy budynku kościoła.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T22:59:43+02:00
3. - pomoc modlitewna i materialna
- przynależność do grup parafialnych

4. Poprzez misje. Każdy może włączyć się w to dzieło poprzez modlitwę i ofiarę materialną.
drugą formą jest wykorzystanie środków masowego przekazu (Telewizja, radio, internet)

5. Mamy współuczestnictwo w nim.

7. Post obowiązuje w dni pokuty (czyli każdy piątek, Środę popielcową i Wielki Piątek)

8. Poprzez materialną i duchową pomoc potrzebującym.

9. Kazimierz Górny
Edward Białogłowski