Zadanie 1
Oblicz ciężar deski dębowej o długości 5 m szerokości 25 cm i grubości 4 cm jeżeli 1 dm3 drewna dębowego waży 0,8 kg
Zadanie 2
W czasie ulewy na powierzchnię ziemi spadła warstwa wody o grubości 15 mm. Ile m3 wody spadło na pole o powierzchni 5 hektarów. Ile to jest wiader jeżeli jedno ma pojemność 11 litrów?
Zadanie 3
podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny równoramienny o przyprostokątnych długości 25 cm. Krawędź boczna ma długość 5,5 dm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa
Zadanie 4
Pan Mariusz tapetuje pokój o wymiarach 3,3 m na 4,4 m i wysokości 2,2 m. Tapeta sprzedawana jest w rolkach szerokich na 55 cm i długich na 10 m. Oblicz ile rolek tapety powinien kupić pan Mariusz?

1

Odpowiedzi

2010-04-06T22:33:16+02:00
1.
5m-50dm
25cm-2,5dm
4cm-0,4dm
V=50*2,5*0,4
V= 50 dm3

1 dm3=0,8 kg
50 dm3= 50 * 0,8 kg=40 kg

Odp. Deska waży 40 kg.

2.
5 ha=50000 m2
15mm=0,015m

V=Pp*H
V=50000*0,015
V=750 m3
Odp. Na powierzchnię spadło 750 m3 wody
750 m3= 750000dm3= 750000l

750000/11 ~ 68181,8

Odp. To jest ponad 68 181 wiader.

1 5 1