Oznaczając przez n dowolną liczbę naturalną zapisz:
a)liczbe parzystą
b)liczbę podzielną przez 3
c)liczbę dwucyfrową, w której cyfra jedności jest dwa razy większa od cyfry dziesiątek
d)liczbę nieparzystą
ekwadrat liczby podzielnej przez 5
f)różnicę sześcianu liczby parzystej i kwadratu następnej po niej liczby nieparzystej
g)liczbę, która przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2
h)liczbę, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 5
i)piątą potęgę liczby, która przy dzieleniu przez 4 daje resztę 3
j)trzy kolejne liczby podzielne przez 6
k)trzy kolejne liczby parzyste
l)trzy kolejne liczby nieparzyste

2

Odpowiedzi

2010-04-06T22:23:45+02:00
A) 2n
b) 3n
c) 10n+2n=12n
d) 2n-1 lub 2n+1
e) (5n)²=25n²
f) (2n)³-(2n+1)²
g) 3n+2
h) 7n+5
i) (4n+3)⁵
j) 6n, 12n, 18n
k) 2n, 2n+2, 2n+4
l) 2n-1, 2n+1, 2n+3
25 4 25
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T22:31:51+02:00
A)2n
b)3n
c)Nie da się tego zrobić jeśli n oznacza dowolną liczbę naturalną. Jeśli n jest liczbą naturalną mniejszą od 5, to 10n + 2n
d)2n + 1
e)5n²
f)2n³ - (2n+1)²
g)3n+2
h)7n+5
i) (4n+3) do potęgi piątej
j)6n, 6(n+1), 6(n+2)
k)2n, 2n+2, 2n+4
l)2n+1, 2n+3, 2n+5
4 4 4