Przywilej koszycki, 1374, korzyści dla szlachty.....,
przywilej nieszawski, 1454, korzyści dla szlachty.....,
przywilej piotrowski, 1496, korzyści dla szlachty....,
przywilej Nihil novi, 1505, korzyści dla szlachty.....,
(trzeba uzupełnić miejsce kropek).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Xaav
  • Początkujący
2009-11-02T17:50:31+01:00
Pani wyżej nie stosuje się do regulaminu i skopiowała wszystko z internetu. Podam to co miałem w zeszycie:


Przywilej koszycki, 1374, korzyści dla szlachty - Podatek szlachty został zmniejszony z 12 do 2 groszy

Przywilej nieszawski, 1454, korzyści dla szlachty: Król bez zgody szlachty nie mógł ustalać nowych praw i nakładać nowych podatków oraz zwoływać pospolitego ruszenia.

Przywilej piotrowski, 1496, korzyści dla szlachty:
• Szlachta została zwolniona z opłat celnych
• Szlachta mogła obsadzać większość urzędów w państwie
• Ceny za towary miejskie ustalali urzędnicy szlacheccy
• Chłopi bez zgody pana nie mogli wyprowadzać się ze wsi, i tylko jeden syn chłopski mógł opuścić wieś raz do roku

Przywilej Nihil novi, 1505, korzyści dla szlachty: Król nie mógł w państwie wprowadzać nic nowego bez zgody szlachty. Konstytucja ta przekształciła państwo polskie w Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
1 5 1