Pan Jan wpłacił 12000 zł do banku, w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych jest równe 8 % w stodunku rocznym. Ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku, a ile zł pozostanie z nich panu Janowi, jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony podatek 20 %

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T22:30:55+02:00
12000 zł - wkład
12000 zł *8%=12000*0,08=960 zł

podatek odprowadzony 960 zł*20%=192 zł

Odp Odsetki po roku - 960 zł, po odprowadzeniu podatku Pan Jan otrzyma 960 zzł - 192 zł=768 zł