Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T08:25:06+02:00
Lessy powstały z akumulacyjnego materiału niesionego przez lodowiec. Miejsce dokąd zasięg miało zlodowacenie, jest miejscem wystepowania pokryw lessowych, gdyz wiatr zwiewał z lodowca pylasty materiał ( pył kwarcowy z domieszką węglanu wapnia). Pokrywy lessowe w Polsce wystepują na Wyżynie Lubelskiej, w obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, w Niecce Nidziańskiej oraz na Nizinie Śląskiej, czyli tam dokąd sięgały granice lodowca.
4 4 4