Zad.1
Ostrosłup ktory ma 6 krawedzi ma wierzchołkow:
a)8
b)6
c)5
d)4
i wyjasnienie!


zad.2
W ostroslupie prawidlowym czworokatnym o wysokosci 9 przekatna podstawy ma dlugosc 6. Objetosc tego ostroslupa jest rowna:
a) 27 pierwiastek z 2
b)48
c)36 pierwiastek z 2
d)54

i wyjasnienie!

daje najj

3

Odpowiedzi

2010-04-06T22:40:29+02:00
1) 6 krawędzi czyli podstawą jest trójkąt. wiec masz 4 wierzchołki.

2) v=1/3*Pp*h
przekątna podstawy a√₂
6=a√₂
a=6/√₂

Pp=a²= (6/√₂)²= 36/2=18

V= 18*9/3=162/3=54cm³
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T22:43:13+02:00
1]
jeżeli ma 6 krawędzi, tzn,że podstawa to trójkąt
czyli ma podstawa 3 wierzchołki + 1 wierzchołek u góry, i w sumie są 4 wierzchołki
odp. d
2]
podstawa to kwadrat
h=9
d podstawy=6
z d obliczysz a podstawy
d=a√2=6
a=6√2:2
a=3√2= bok podstawy

v=⅓ Pp h=⅓a²h=⅓×(3√2)²×9=54j.³
to można też obliczyć tak:
v=⅓×½d²×h=⅙×6²×9=54 j.³
odp. d
2 5 2
2010-04-06T23:00:04+02:00
Zad.1
Ostrosłup ktory ma 6 krawedzi ma wierzchołkow:
a)8
b)6
c)5
d)4
i wyjasnienie!
jeśli ma 6 krawędzi to ma 3 boczne i 3 podstawy ( 6:2=3)
czyli ma trójkąt w podstawie, a zatem ma 3+1=4 wierzchołków
D)

zad.2
W ostroslupie prawidlowym czworokatnym o wysokosci 9 przekatna podstawy ma dlugosc 6. Objetosc tego ostroslupa jest rowna:
a) 27 pierwiastek z 2
b)48
c)36 pierwiastek z 2
d)54
h=9
d=6
d=a√2
a√2=6
a=6/√2=3√2
V=1/3Pp*h
Pp=(3√2)²=9*2=18
V=1/3*18*9
V=6*9=54
D)

1 5 1