Zadanie 1
Za pomocą symboli i wzorów chemicznych napisz równania reakcji chemicznych.
a) żelazo + chlor ---> chlorek żelaza (III)
b) siarka + glin ---> siarczek glinu

Zadanie 2
Napisz równanie chemiczne, a następnie odczytaj je.
a)siarka + żelazo --> siarczek żelaza (III)
równanie:
sposób odczytywanie:
b)tlenek rtęci (II) --> tlen + rtęć
równanie:
sposób odczytywania:
c) amoniak --> azot + wodór
równanie:
sposób odczytywania:

Zadanie 3
Na podstawie poniższego zapisu słownego napisz równanie reakcji chemicznej.
a) 1 cząsteczka wodoru i 1 cząsteczka tlenku srebra (I) tworzą 2 alomy srebra i 1 cząsteczke wody

POMOCY

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T23:03:43+02:00
Zadanie 1
Za pomocą symboli i wzorów chemicznych napisz równania reakcji chemicznych.

a) żelazo + chlor ---> chlorek żelaza (III)
2Fe+3Cl₂---> 2FeCl₃

b) siarka + glin ---> siarczek glinu
3S+2Al---> Al₂S₃


Zadanie 2
Napisz równanie chemiczne, a następnie odczytaj je.

a)siarka + żelazo --> siarczek żelaza (III)
równanie: 3S+2Fe---> Fe₂S₃
sposób odczytywanie: Trzy atomy siarki i dwa atomy żelaza tworzą 1 cząsteczkę siarczku żelaza (III)

b)tlenek rtęci (II) --> tlen + rtęć
równanie: 2HgO--> O₂ + 2Hg
sposób odczytywania: dwie cząsteczki tlenku rtęci (II) rozpadają się na 1 dwuatomową cząsteczkę tlenu i dwa atomy rtęci.

c) amoniak --> azot + wodór
równanie: 2NH₃ --> N₂+3H₂
sposób odczytywania: dwie cząsteczki amoniaku rozpadają się na jedną dwuatomową cząsteczkę azotu i trzy dwuatomowe cząsteczki wodoru.

Zadanie 3
Na podstawie poniższego zapisu słownego napisz równanie reakcji chemicznej.
a) 1 cząsteczka wodoru i 1 cząsteczka tlenku srebra (I) tworzą 2 alomy srebra i 1 cząsteczke wody
H₂+Ag₂O--> 2Ag+H₂O
9 3 9
2010-04-06T23:21:18+02:00
Zad. 1
a) 2Fe + 3Cl₂ ---> 2FeCl₃
b) 3S + 2Al ---> Al₂S₃

Zad. 2
a) 3S + 2Fe ---> Fe₂S₃
trzy atomy siarki reagują z dwoma atomami żelaza i powstaje 1 cząsteczka siarczku żelaza (III)
b) 2HgO ---> O₂ + 2Hg
z 2 cząsteczek tlenku rtęci (II) powstają dwa atomy tlenu i dwie jednoatomowe cząsteczki rtęci
c) 2NH₃ ---> N₂ + 3H₂
z dwóch cząsteczek amoniaku powstają dwa atomy azotu i trzy dwuatomowe cząsteczki wodoru

Zad. 3
a) H₂ + Ag₂O ---> Ag₂ + H₂O
6 4 6