Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T08:21:06+02:00
Dane:
C%(stężenie procentowe)-10%
Vr(objętość roztworu kwasu)-1dm³
n(liczba moli kwasu)-1,68 mola
M(masa cząsteczkowa)CH₃COOH= 12+3×1+2×16+1=60g/mol

Obliczam Cm(stężenie molowe)roztworu kwasu:
Cm= n : V= 1,68mol : 1dm³= 1,68mola/dm³

Obliczam d(gęstość) z przekształconego wzoru na stężenie molowe:
Cm= C% × d : 100% × M /× 100% × M
C% × d= Cm × 100% × M / : C %
d= Cm × 100% × M : C %
d= 1,68mola/dm³ × 100% × 60g/mol : 10 %
d=1008g/dm³

Gęstość roztworu tego kwasu wynosi 1008g/dm³.
1 4 1