Zadanie 1
podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny równoramienny o przyprostokątnych długości 25 cm. Krawędź boczna ma długość 5,5 dm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa
Zadanie 2
Pan Mariusz tapetuje pokój o wymiarach 3,3 m na 4,4 m i wysokości 2,2 m. Tapeta sprzedawana jest w rolkach szerokich na 55 cm i długich na 10 m. Oblicz ile rolek tapety powinien kupić pan Mariusz?
Zadanie 3
W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym dłuższa przekątna nachylona jest do płaszczyzny podstawy pod kontem 45 stopni a krawędź boczna ma długość 8 cm. Oblicz pole powierzchni i objętość tego graniastosłupa.
Zadanie 4
Oblicz objętość domu który ma 13 m długości 9 m szerokości i 5 m wysokości mierzonej od ziemi do dolnego brzegu dachu oraz dach zbudowany z dwóch części w kształcie prostokątów które nachylone są do płaszczyzny poziomej pod kontem 45 stopni
Zadanie 5
Oblicz długość przekątnej sześcianu o polu powierzchni równym 864 m2

1

Odpowiedzi

2010-04-06T23:34:53+02:00
1.Szkicujesz rysunek.
Mamy 2 podstawy i 3 ściany boczne. 2 podstawy dają nam kwadrat o boku 25 cm. 2 sciany są takie same 25cm x 55cm i ostatnia sciana ma 55cm x 25(pierwiastek z 2){z tw. pitagorasa } Pc=3375 + 1375(pierwiastek z 2)cm(kwadratowych)
2. Oblicz pole wszystkich scian. (33,88 m^2) potem obliczamy ile ma jedna rolka (5.5 m^2) dzielimy ro i wychodzi nam 6 z kawałkiem - dlatego musi kupić 7 rolek.
3.
2 2 2