Jednym ze sposobów oznaczania ilości glukozy jest metoda jodometryczna, której przebieg opisuje równanie:

C6H12O6 + I2 + 2KOH --> C6H12O7 + 2KI + H2O

Oblicz, ile gramów glukozy znajduje się w 600 g roztworu, jeśli na zmiareczkowanie próbki roztworu o masie 50 g zużyto 100 cm3 0,1-molowego roztworu jodu.

Pilne!! Daję max! :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T09:29:43+02:00
Manim rarytas na tym portalu czyli zadanie z analizy miareczkowej :D
z równania reakcji widać ze 1mol cukru reaguje z 1 molem jodu.
policzmy zatem liczbę moli jodu (a tym samym glukozy):
V=100cm3=0,1dm3
C=0,1M
n=V*C=0,01mola tyle moli glukozy było w 50g
czyli w 600g jest:
0,01----50g
x -----600g
x= 0,12mola glukozy
masa molowa glukozy to : 6*12+12*1+6*16=180g/mol
0,12*180=21,6g
6 4 6