1.Wykonaj mnożenia a (2v3 - 1)(3 + v3) b (av2 + 3)(2a - v2)

2. Zamień na ułamki dziesietne liczby

4/5,5/8,6/15,3 3/4

3.Podaj treść prawa przemienności i łączności dodawania.Zastosuj prawo w obliczeniu wartości wyrażenia:

1 5/7 + 11,2 + (3,4) + 0,8 + (-1,6) + (- 11 5/7)

4.Cena zeszytu przez podwyżką wynosiła 120 zł, oblicz cenę tego zeszytu po podwyżce o 40 %

5.Cena długopisu przed podwyżką wynosiła 420 zł a po podwyżce 609 zł o ile % podwyższono cenę długopisu ?

6.Świeże siano traci przy schnięciu 12 % swojej masy ile ważyło siano, które po wyschnięciu waży 880 kg ?

7.Oblicz wartości wyrażenia

3 * (1/2)3 - 2 * (1/3)2 + 5 (1/4)2

8.Wykonaj mnożenia

a.(2V3 - 1)(3 + V3)
b.(aV2 + 3)(2a - V2)

9.Zapisz liczbę trzycyfrową, której cyfra jedności jest 'a' cyfra dziesiątek 'y' a cyfra setek 'k'

10.Cena pewnego towaru wynosi a zł. Jaka jest cena tego towaru po obniżce o p% ?

1

Odpowiedzi

2010-04-07T01:32:49+02:00
2. 4/5 - 0,8
5/8 - 0,625
6/15 - 0,4
3/4 - 0,75

4. 120 zł * 140 % = 168 zł

5. 609 zł - 420 zł = 189 zł

420 zł - 100 %
189 zł - x

x= (189zł * 100) : 420 zł = 45 %

6.100 %- 12%= 88 %

88% - 880 zł
100 % - x

x = (100 * 880 ) : 88 = 1000 zł

9.kya

10. a zł * ( 100 % - p% )

3.
1 5/7 - 11 5/7 + 11,2 + 0,8 + 3,4 - 1,6 = -10 + 12 + 1,8 = 3,8


1. (2³ - 1)(3 + ³) = 2³ * 3 + 2v4 - 3 - 1³= 24 + 16 - 2 -1 = 37
( a² + 3 ) ( 2a - ² ) = 2a³ + av4 + 6a - 3² = 2av7 +6a -97. 3( 1/2)³ - 2(1/3)² + 5(1/4)²= 0,375 - 8/9 + 0,625 = 1- 8/9 = 1/9


8 jest takie samo jak 1 :)