Proszę o pomoc!
Ze zbioru{ 0,1,2,...,9} losujemy trzy razy bez zwracania po jednej cyfrze i zapisujemy liczbę trzycyfrową, której cyfrą setek jest pierwsza wylosowana cyfra, cyfrą dziesiątek - druga, a cyfrą jedności trzecia z wylosowanych cyfr. Ile wśród tych liczb jest liczb parzystych

1

Odpowiedzi

2010-04-07T00:35:30+02:00
Rozumiem,że powinno być dodatkowe założenie, że nie można wylosować "0" za pierwszym razem. jeżeli takie założenie sobie damy, to:

liczba trzycyfrowa, to cyfra setek, dziesiątek i jednosci.

żeby liczba była parzysta na miejscu jedności może stać 5 cyfr: 0, 2, 4, 6, 8.

na miejscu dziesiątek może stać dowolna cyfra od 0 do 9 (10 cyfr)

i na miejscu setek dowolna cyfra od 1 do 9 (9 cyfr)

żeby wiedzieć ile jest kombinacji liczb trzycyfrowych - parzystych, musimy pomnożyć liczbę możliwości na poszczególnych miejscach przez siebie. a więc:

5 * 10 * 9 = 450. - tyle jest liczb parzystych