Odpowiedzi

2010-04-07T00:46:29+02:00
Różnice:
*ilość grup OH, w monohydroksylowych jedna w polihydroksylowych więcej niż jedna
*polihydroksylowe reagują z roztworem Cu(OH)2 dając szafirowy roztwór, mono nie reagują

Podobieństwa:
*należą do szeregu alkoholi
*nie reagują z wodorotlenkami