Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T12:48:16+02:00
Prawo Coulomba:
F = kq₁q₂/r² = 1/(4πε₀ε) * q₁q₂/r²
r = √[q₁q₂/(4πε₀εF)]
q₁= q₂ = q
r = ½q / √(πε₀εF)
ε₀ = przenikalność bezwzględna w próżni = 8,85*10⁻¹² F/m
ε = przenikalność względna w powietrzu ≈ 1

r = ½* 3 * 10⁻⁴ / √(3,14*8,85*10⁻¹²*1*81*10³) [C/√(F*N/m)=√(C²m*V/C*N)=√(C*V*m/N)=√(J*m/N)=√(N*m²/N) = m]
r ≈ 1,5 * 10⁻⁴ / √(22500*10⁻⁸)=1,5 * 10⁻⁴ /(150 * 10⁻⁴)=1,5/150= 0,01m = 1 cm

Odp.
Odległość ładunków wynosi ok. 1 cm