Mam napisać notatkę do tych podpunktów :

1. Położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji .
2. Zajęcia Hellenów .
3. Organizacja miast - państw .
4. Kultura Minojska i Mykeńska .
5. Czynniki jednoczące greków ( wspólne cechy wszystkich greków) .
6. Kolonizacja Grecka .

Powiem jeszcze tylko, że to jest do pierwszego tematu (Świat Hellenów) z drugiego działu (Antyczna Grecja) . Z książki Śladami Przeszłości dla klasy pierwszej Gimnazjum .

Prosiłabym o szybką odpowiedź . :) .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T17:59:56+01:00
Grecja to górzysty kraj polożony w południowej części półwyspu bałkańskiego.W starożytności mieszkańcy tego rejonu nazywali swoją ojczyznę Helladą, a siebie samych Hellenami. Nie wystarczająca ilość ziemi uprawnej powodowała, że część ludności przenosiła się do osad położonych nad morzem. Trudniła sie tam przede wszystkim rybołóstwem oraz rzemiosłem. Grecy potrafili także żeglować i wznosić okazałe świątynie. W Grecji powstało wiele niezależnych od siebie miastw państw zwanych polis. Centrum każdego stanowiła Agora, na której toczyło się życie publiczne. Wzrost liczby mieszkańców poszczególnych osad dał początek wielkiej emigracji. Nowe miasta państwa zakładano głównie na wybrzeżach morza śródziemnego i morza czarnego.
*Najważniejszym ośrodkiem w II tys.p.n.e. były Mykeny.
*Ukształtowanie lini brzegowej Grecjii sprzyjało żegludze.
Przyczyną kolonizacji był narastający głód wśród Greków.
*Pod koniec III tys. kultura Minojska rozwinęła się na Krecie.


DEMOKRATYCZNE ATENY

W Atenach powstał ustrój nazywany demokracja co oznacza władzę ludu. W rzeczywistościi jednak rządy sprawowali tylko obywatele, czyli mężczyźni pochodzący z Aten. Praw politycznych nie posiadały kobiety, niewolnicy i cudzoziemcy. Wszyscy Ateńczycy tworzyli zgromadzenie ludowe zwane eklezją. Podczas obrad uchwalono uchwały, decydowano o wydatkach państwa oraz wysłuchiwano posłów z innych krajow. Eklezja co roku wybierała urzędników sprawujących kontrole nad wprowadzaniem w życie podjętych uchwał. Na czele armii i floty ateńskiej stali stratedzy pełniący najważniejsze funkcje w państwie. Kandydaci na stanowiska urzędnicze najczęściej byli wyłaniani drogą losową.
*Ścianyy Ateńskich domów wznoszono z nietrwałych materiałów.
*Niewolników wykorzystywano jako pomoc domową i do pracy w kopalniach.
*Na decyzję zgromadzenia ludowego często wpływali demagodzy.

2 3 2
2009-11-02T18:27:01+01:00
1.Południowa Europa na Półwyspie Bałkańskim,klimat ciepły.
2.Sport,sztuki teatralne,uprawy rolne.
11 3 11