Odpowiedzi

2009-11-02T17:41:24+01:00
Bok krotszy - 6 cm
bok dluzszy - 8 cm

Pole = a * b = 6 * 8 = 54cm^2

przekatna obliczamy ze wzoru pitagorasa a^2 + b^2 = c^2
6^2 + 8^2 = c^2
36 + 64 = c2
100 = c2
10 = c
przekatna rowna sie 10 cm
4 2 4
2009-11-02T17:48:33+01:00
A,b - boki kwadrata
a-1=b+1

28=4*(b+1)
28=4b+4
24=4b
6=b

b+1=a-1
6+1=a-1
7=a-1
8=a

Pole=6*8=48cm²

Przekątna=√a²+b²=√8²+6²=√64+36=√100=10
1 5 1