W równoległoboku kąt zewnętrzny ma trzy razy większą rozwartość od przyległego do niego kąta wewnętrznego. Jakie są rozwartości kątów wewnętrznych tego równoległoboku? . Proszę o obliczenia :) Z góry dziękuje :P

1

Odpowiedzi

2010-04-07T09:52:41+02:00
X-rozwartość jednego z kątów wewnetrznych równoległoboku
3x+x=180
x=45
180-x=135 -rozwartość drugiego kata wewnetrznego
zad2.
180-14=166
166/2=83 - jeden kąt
83+14=97 drugi kąt