Bardzo proszę o szybką odpowiedź razem z pełnym rozwiązaniem! Potrzebne na dziś!!! Z góry bardzoooo dziękuję!!!
Oto zadanie:
Pan Marcin kupił 4 akcje Bimu i 3 akcje Bomu, a pan Wojtek kupił w tym samym czasie 3 akcje Bimu i 4 akcje Bomu. Po miesiącu okazało się, że pan Marcin zarobił na swoich akcjach 25zł, a pan Wojtek 24zł. Jaki zysk w ciągu tego miesiąca przyniosła jedna akcja Bimu a jaki jedna akcja Bomu?

3

Odpowiedzi

2010-04-07T09:36:22+02:00
Pan Marcin kupił 4 akcje Bimu i 3 akcje
Bomu, a pan Wojtek kupił w tym samym czasie 3 akcje Bimu i 4 akcje Bomu. Po miesiącu okazało się, że pan Marcin zarobił na swoich akcjach 25zł, a pan Wojtek 24zł. Jaki zysk w ciągu tego miesiąca przyniosła jedna akcja Bimu a jaki jedna akcja Bomu?

x-miesięczny zysk z jednej akcji Bimu
y-miesięczny zysk z jednej akcji Bomu

METODA PRZECIWNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW:
4x+3y=25 /*(-3)
3x+4y=24 /*4

-12x-9y=-75
12x+16y=96

7y=21 /:7
y=3 [zł]

4x+3y=25
4x+3*3=25
4x+9=25 /-9
4x=16 /:4
x=4 [zł]
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T09:36:53+02:00
Dane:
zysk z akcji Bomu=x
zysk z akcji Bimu=y
z warunków zadania
4y+3y=25 /*3

3y+4x=24 /*(-4)
_____________________--
12y+9x=75
-12y-16x=-96
dodajemy stronami
-7x=-21 /:(-7)
x=3
4y+9=25 /-9
______________________-
x=3
4y=16 /:4
____________________
x=3
y=4
odp: akcje bimu wzrosły o 4zł a bomu o 3 zł.
2010-04-07T09:38:44+02:00
Akcje Bomu- o
Akcje Bimu- i

4i+3o=3i+4o+1
4i-3i=40+1-30
i=11