Odpowiedzi

2010-04-07T13:00:34+02:00
Rolnictwo ekstensywne - przy niskich nakładach na pracę są niskie plony i małe zbiory . ( niewiele nawozów i środków ochrony , prace mechaniczne , gdy mamy duże gospodarstwo np. ponad 100 ha ) Taki typ rolnictwa jest np. w USA , Kanadzie , Australii , Rosji

Rolnictwo intensywne - w krajach o małej powierzchni terenów rolnych np. w Danii , Holandii , Japonii
(Stosuje się dużo nawozów i środków ochrony , wysoką mechanizację prac . Przy dużych kosztach produkcji wysokie plony i duże zbiory )

Plony - ilość zebranych płodów rolnych wyrażoną w kilogramach , kwintalach lub tonach z 1 hektara .
np . 5t/ha

Zbiory całkowita ilość płodów zebranych z pola np. pszenicy , ziemniaków , Wyrażona przez ilość ton