Dane są dwa pojemniki. W pierwszym z nich znajduje się 9 kul: 4 białe, 3 czarne i 2 zielone.
W drugim pojemniku jest 6 kul: 2 białe , 3 czarne i 1 zielona. Z każdego pojemnika losujemy
po jednej kuli. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul tego samego koloru.

1

Odpowiedzi

2009-11-02T17:53:18+01:00