Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T10:55:16+02:00
I. Obrzęd Chrztu:
-przy wejściu do Kościoła, Kapłan pyta o imię dla dziecka, a następnie pyta rodziców i chrzestnych czy są świadomi obowiązków związanych z wychowaniem dziecka i znaczą dziecko krzyżem
-Kapłan poświęcił wodę chrzcielną i pobłogosławił dziecko
- wyznanie wiary przez rodziców i chrzestnych

II. Chrzest:
- pytanie do rodziców i chrzestnych czy chcą aby dziecko przyjęło chrzest
- odbywa się chrzest - polanie wodą główki dziecka

III. Namaszczenie:
- modlitwa kapłana
- namaszczenie głowy dziecka olejami

IV. Włożenie białej szaty.

V. Zapalenie świecy.
4 5 4
2010-04-07T11:56:03+02:00
Gdy przychodzimy do kościoła ,ksiądz do nas podchodzi i pyta jakie wybraliśmy imię dla dziecka.Póżniej kapłan robi na czole dziecka znak krzyża św. Czytane jest Słowo Boże,ksiądz pyta rodziców czy wychowają dziecko w wierze.Następnie ksiądz kładzie na głowie dziecka rękę i modli się w ciszy. Przez trzykrotne polanie główki dziecka w poświęconej wodzie chrzcielnej dokonuje się chrztu. Towarzyszą temu słowa:
" ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Kapłan namaszcza dziecko wonnym olejem poświęconym przez biskupa. Oznacza to dar Ducha Świętego dla nowo-ochrzczonego.Dziecko otrzymuje białą szatę ,zakłada ją matka chrzestna, ojciec chrzestny zapala świecę od paschału .
1 5 1