Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T17:45:06+01:00
Potwierdzono obecność Chrystusa w Eucharystii na Mszy św. jako ofiary,
potwierdzono znaczenie wszystkich siedmiu sakramentów,
potępiono predestynację - tezę głoszącą, iż los pośmiertny człowieka jest odgórnie wyznaczony przez Boga (jedna z podstawowych nauk i założeń kalwinizmu)
podtrzymano koncepcję wolnej woli, zdolnej samodzielnie wybrać dobro
potępiono indywidualne interpretowanie Pisma Św.
uznano Biblię i Tradycję Kościoła za równoważne źródła wiary
zakazano kumulacji beneficjów
zakazano nepotyzmu - obsadzania stanowisk kościelnych przez krewnych np. papieża
wprowadzono księgi metrykalne (rejestrowano śluby, chrzty, pogrzeby)
stopniowo wprowadzano języki narodowe w czytaniach, lecz modlitwy pozostały odmawiane po łacinie
potępiono nauki Lutra
ujednolicono liturgię
zobowiązano biskupów do przebywania w diecezjach, proboszczów do przebywania w parafiach, zakazano kumulacji stanowisk kościelnych.
3 3 3
2009-11-02T17:46:06+01:00
-Wytworzył sie nowy odłam religi : Jezuici ( Zgromadzenie Jezusowe)
-nakazano tworzyć seminaria duchowne (pierwsze powstało w diecezji -Mediolańskiej, założył je Karol Boromeusz);
-rozpoczęto wizytacje biskupów w diecezjach;
-zasady o klauzurze zakonnej;
-W 1542 roku papież Paweł III zreorganizował Inkwizycję. Powołał Kongregację
-Kardynalską Świętej Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji
-potwierdzono obecność Chrystusa w Eucharystii na Mszy św. jako ofiary,
-uznano Biblię i tradycję Kościoła za równoważne źródła wiary
-potępiono nauki Lutra
-stopniowo wprowadzano języki narodowe w czytaniach, lecz modlitwy pozostały odmawiane po łacinie
4 4 4
2009-11-02T17:49:22+01:00
Postanowienia soborowe:
-obecność Chrystusa w Eucharystii i uznanie Mszy św. za ofiarę
-znaczenie wszystkich sakramentów
-potępienie predestynacji (wiara jest niezbędna, ale potrzebne są też dobre uczynniki)
-podtrzymano koncepcję wolnej woli i odpowiedzialności za czyny
-potępiono indywidualne interpretowanie Pisma Św.
-zakazano by jedna osoba skupiała wiele beneficjów
-obowiązkowa rejestracja ślubów, chrztów, pogrzebów
-jezykiem liturgicznym pozostała łacina
-została odnowiona instytucja inkwizycji

W 1559 ołoszony został Indeks ksiąg zakazanych (Index Librorum prohibitorum)
3 4 3