Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T18:13:04+01:00
1.
(85 ⁵/₁₈-85 ⁷/₃₀)÷2⅔ =
0,4
2/45:8/3 =
0,4
1/60:2/5 = 1/242.
1⁷/₂₀÷2,7÷1,35 =
¹/₂÷¹/₄
10/27:2 = 5/27


3.
2¹/₂÷10+10÷2¹/₂-2¹/₆=
3¹⁷/₃₆
1/4 + 4 - 13/6 =
3¹⁷/₃₆
4¹/₄ - 13/6 =
3¹⁷/₃₆
2¹/₁₂ : 3¹⁷/₃₆ = 25/12 : 125/36 = 25/12 * 36/125 = 900/1500 = 9/15 = 3/54.
3+4,2÷0,1 =
(1÷0,3-2¹/₃)×⁵/₆
3 + 42 =
(3¹/₃ - 2¹/₃)*5/6
45 =
1*5/6
45:5/6 = 54
1 5 1