Odpowiedzi

2010-04-07T11:50:59+02:00
REAKCJE POLIMERYZACJI

Polimeryzacja jest reakcją następującego po sobie łączenia się jednakowych cząsteczek w większe cząsteczki. Jest ona szczególnie charakterystyczna dla związków nienasyconych. Z etylenu na przykład powstaje substancja wielocząsteczkowa- polietylen. Połączenie cząsteczek etylenu następuje w miejscu rozerwania wiązania podwójnego:

CH = CH + CH= CH + CH = CH+ ... à -CH –CH - + -CH –CH + -CH –CH -+... à -CH –CH –CH- CH- CH- CH- CH-CH-

W skróconej postaci rówanie tej reakcji zapisuję się następująco:

n CH = CH à (-CH-CH-) n

Znaczenie polimerów:
-duże znaczenie w medycynie
- zastosowanie w ochronie środowiska (oczyszczanie wód i powietrza)
-najczęściej stosowanymi syntetycznymi polimerami organicznymi są np. polichlorek winylu, polietylen, polipropylen, poliamidy, poliestry, fenoplasty, silikony oraz żywice mocznikowe
- są też znane polimery nieorganiczne, np. polikrzemiany, polifosforany
2 2 2