1.Ciało o masie m porusza się z prędkością o wartości v=20m/s. Posiada ono en. kinetyczną 600J. Oblicz masę tego ciała.

2. Z karabinu i z działa wystrzelono pociski o masach odpowiednio równych m1=20g i m2=2kg.Oblicz który pocisk miał większą en.kinetyczną i ile razy, jeżeli wartości prędkości obu pocisków były jednakowe i wynosiły v=500m/s.

3.Szybkość samochodu o m=800kg wzrosła od 18km/h do 72km/h. Jaką pracę wykonał silnik samochodu w tym czasie?

2

Odpowiedzi

2009-11-02T17:56:10+01:00
1. Ek = m * v²/2 /*2 :v²
m= 2Ek/v²
m=1200/400
m=3 kg
2.
Keska ułamkowa i
Ek1 = m1 * v²/2
Ek2 = m2 * v²/2 upraszczasz v²/2
Ek1/Ek2 = 1/100
3.
ΔE=W zamieniasz na m/s i
W=m * (v2²-v1²)/2
W= 800 * (400 - 25)/2
W=150000J = 150 kJ
4 2 4
2009-11-02T18:21:52+01:00
Zad.1
Ek=600J
v=20m/s
Ek=m * v² / 2
600J=200 * m
m=3kg

zad.2
m1=20g=0,02kg
m2=2kg
v=500m/s
Ek1= 0,02kg * 250000m/s / 2 = 2500J
Ek2= 2kg * 250000m/s / 2 = 250000J
250000J / 2500J = 100
Odp: Pocisk 2 miał 100 razy większą energię kinetyczną niż pocisk 1.

Zad.3
m=800kg
v1=18km/h = 5 m/s
v2=72km/h = 20 m/s
W = 800kg (20m/s² - 5m/s²) / 2
W = 400 (400-25) = 150000J = 150kJ
4 3 4