Odpowiedzi

2010-04-07T12:34:48+02:00
W dorzeczu Żółtej Rzeki znajdują sie rozległe pastwiska i bogate zasoby mineralne. Niestety na przestrzeni wieków była ona przyczyną groźnych kataklizmów powodziowych z uwagi na płaskie ukształtowanie olbrzymich terenów równinnych przez które przepływa.Skutkiem tych powodzi jest m.in.
zniszczenie upraw pól ryżowych.Rzeka wylewając niszczy olbrzymie połacie terenów i zabija setki tysięcy ludzi, doprowadza do klęsk żywiołowych.
Powódź tej rzeki w roku 1887 spowodowała drugą pod względem liczby ofiar klęską żywiołową, jaką kiedykolwiek odnotowano.
1 5 1
2010-04-07T12:40:32+02:00
Huang - He to rzeka występująca w Chinach. W środkowym biegu przepływa przez Wyżynę Lessową. Spływające z niej wody opadowe oraz dopływy dostarczają do rzeki ogromne ilości zawiesiny lessowej. Powoduje to zmianę zabarwienia wód Huang - He na kolor zbliżony do żółtego. Stąd nazwa rzeki.
Żółta Rzeka jest często zwana Smutkiem Chin, gdyż powoduje bardzo groźne powodzie. Mimo licznych tam wzdłuż jej biegu, woda wylewa. Zalewając okoliczne miejsca uprawne i pastwiska w jej dorzeczu. Powodowało to zniszczenie cennych upraw, np.ryżu, zmniejszenie liczby ludności czy klęsk żywiołowych. Największa powódź miała miejsce w 1887 r.


pozdrawiam < 3
1 3 1