Bardzo proszę o odrobienie moich 2 zadań .
Dałbym za to wieccej pkt ale nie mam ;(

1.Oblicz rozciągłość równoleżnikową i południkową Polski w stopniach .

2.Podaj 3 przykłady dostosowania działalności człowieka do warunków przyrodniczych występujących w wybranych regionach gospodarczych USA (podaj nazwę regionów )

Proszę o to aby do tego zadania zabrały się osoby które to umieją zrobić a nie takie które chciały by mieć wiećej pkt i piszą byle co , bo to mam na ocene.
ZA PRAWIDŁOWE NAPISANIE BĘDĘ DAWAŁ NAJ ;) !!!

1

Odpowiedzi

2010-04-07T16:26:50+02:00
1.skrajne punkty Polski:
Przylądek Rozewie - 54*50' N
szczyt Opołonek - 49*N
kolano Odry na zachód o d Cedyni - 14*07'E
kolano Bugu/koło Strzyżowa - 24*08'E

rozciągłość południkowa
54*50' - 49*=5*50'

rozciągłość równoleżnikowa
24*08' - 14*07' = 10*01'


jbc * to są stopnie ;]


2.
nie bardzo wiem jakie przykłady ;/
1 5 1