Referat:kondensatory
.Budowa kondensatora
.Rola kondensatora w obwodzie
.Rodzaje kondensatora
.Symbol graficzny kondensatora
.Parametry kondensatorów
.Odczytywanie parametrów kondensatorów
.Szeregowe łączenie kondensatorów
.Równoległe łączenie kondensatorów

bardzo prosze
potrzebuje:pilne!!!
żeby było krótko zwi ęźle i na temat

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T14:25:05+02:00
Kondensator zbudowany jest z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem.

Rola:
W zasilaczach i stabilizatorach napięcia kondensatory pozwalają na podtrzymanie wartości chwilowej napięcia w przerwach pomiędzy kolejnymi impulsami prądu dopływającego z prostownika, ograniczają wahania napięcia i pozwalają na chwilowy pobór prądu o natężeniu znacznie przewyższającym wartość skuteczną lub średnią.

W układach wytwarzających zakłócenia związane z szybkimi skokami pobieranego prądu (takich, jak silniki elektryczne, iskrowniki, tyrystorowe układy sterujące) kondensatory są elementami filtrów ograniczających przedostawanie się zakłóceń do sieci energetycznej.

Rodzaje kondensatorów:
- ceramiczne
- mikowe
- papierowe
- elektrolityczne
- z tworzy sztucznych
- powietrzne

Symbol graficzny (w załączniku nr 1)

Parametry:
-Pojemność znamionowa jest wskaźnikiem wartości
pojemności. Pojemność rzeczywista, mierzona w praktyce, równa się pojemności znamionowej z uwzględnieniem tolerancji.
-Napięcie znamionowe jest największym napięciem, które może
być przyłożone trwale do kondensatora. Napięcie to jest na ogół sumą napięcia stałego i wartości szczytowej napięcia zmiennego.
-Napięcie próby (probiercze) jest taką wartością napięcia, którą
kondensator powinien wytrzymać w stosunkowo krótkim czasie (kilka do kilkudziesięciu sekund), przy czym liczba kondensatorów ulegających przebiciu w partii produkcyjnej nie może przekraczać przyjętej normy np. 5%. Napięcie próby jest na ogół kilkakrotnie wyższe od napięcia znamionowego.
- Rezystancja izolacji reprezentuje upływność kondensatora po
doprowadzeniu do jego końcówek napięcia stałego o wartości równej napięciu znamionowemu. Dla dużych wartości pojemności podaje się często iloczyn rezystancji upływności i pojemności.
-Tangens kąta stratności obrazujący straty w dielektryku dla
składowej zmiennej sygnału. Tangens kąta stratności jest stosunkiem wartości prądu upływności (przez Rr) do prądu płynącego przez kondensator.

Połączenie szeregowe kondensatorów(załącznik nr2)
Połączenie równoległe( załącznik nr 3)
19 4 19