Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T13:34:24+02:00
1)Klasycyzm jest to prąd literacki, który swoim programem nawiązywał do starożytności. Obowiązywala w nim zasada decorum w więc dostosowanie gatunku do tematu oraz utrzymanie harmonii i umiaru.
Sentymentalizm- z francuskiego sentiment - amore czyli uczucie- jest to prąd umysłowy i literacki, który uznawał uczucie oraz doświadczenie za źródła dzieki którym możemy poznać świat. Cenił przyjaźń, dobroć i miłość
Rokoko-jest to kierunek w sztuce i literaturze, który polegał na zainteresowaniu się sferą życiową człowieka np erotyczną
2)Teocentryzm - Bóg i religia najważniejszymi wartościami w życiu czlowieka
Racjonalizm-z łaciny ratio-rozum za twórce uznaje się Kartezjusza-pogląd filozoficzny polegający na uznaniu absolutnego prymatu rozumu w procesie poznawania świata
Empiryzm-z łac empirikos-doświadczenie- poznanie świata odbywa się na drodze doświadzcenia i obserwacji
Irracjonalizm-możliwość pozarozumowego poznawania rzyczywistości np dzięki intuicji czy instynktu
4)Kartezjusz "Myślę więc jestem", jego następa Blaise Pascal który najwiekszy prymat przyznawał rozumowi i wierze
Teoretycy baroku: w Polsce M.K Sarbiewski

Literatuta William Szekspir, John Milton, Ben Jonson, Lope de Vega, Jan Andrzej Morsztyn, Wacław Potocki, Molier, Daniel Naborowski, Jan Chryzostom Pasek
3)Malarstwo - dynamizm ekspresja , wykorzystanie efektów świetlnych, soczystych barw-Piotr Paweł Rubens, Rembrandt van Rija
Architektura-mnogość elementów dekoracyjnych, przepych, przemieszczenie kategori estetycznych np piękno i brzydota, trójwymiarowość. Rzeźby zdobiły np Kościoły Przykład Św Anny w Krakowie


NOTATKA Z MOJEGO ZESZYTU, POSIADAM RÓWNIEŻ MAPĘ MYŚLI Z TEGO OKRESU
5 5 5