Funkcja f ma następujące własności;
1.Dziedzina funkcji jest przedział <-3,4>
2. Przedział (-2,5> jest zbiorem wartości funkcji f
3.Funkcja ma dwa miejsca zerowe; -2 oraz 3
4.Funkcja f jest rosnąca w przedziale <-3,2> i malejąca w przedziale <2,4)

a) naszkicuj ten wykres w prostokątnym przedziale współrzędnych
b) Na podstawie wykresu podaj zbiór rozwiązań nierówności f(x)>0

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T18:48:19+02:00
Dane:
x ∈ <-3,4>
y ∈ (-2,5>
dwa miejsca zerowe: -2; 3
rosnąca x ∈ <-3,2>
malejąca x ∈ <2,4)

a) rysunek z załączniku

b) y>0
x ∈ (-2, 3)

2 5 2