Odpowiedzi

2010-04-07T13:33:13+02:00
Y=2x-1
a=2
a]prosta równoległa ma takie samo a
y=2x+b
C(-4;n-7)

n-7=2×-4+b
n-7=-8+b
b=n-7+8
b=n+1
równanie=
y=2x+n+1
b]
prosta prostopadła ma a=-½
D(6;1)
y=-½x+b
1=-½×6+b
b=1+3
b=4
równanie=
y=-½x+4
2010-04-07T13:34:16+02:00
2. Dana jest prosta k o równaniu: y = 2x – 1. Wyznacz równanie:
a. Prostej a równoległej do k i przechodzącej przez punkt C(-4;n-7)
równoległa ma ten sam współczynnik a
a=2
y=2x+b
C(-4;n-7)
n-7=-8+b
b=n+1
y=2x+n+1
b. Prostej b prostopadłej do k i przechodzącej przez punkt D(6;1)
prostopadłała ma współczynnik a=-1/2
y=-1/2x+b
D(6;1)
1=-1/2*6+b
1=-3+b
b=4
y=-1/2x+4