Odpowiedzi

2010-04-07T13:47:34+02:00
LICZBĘ PI- zwaną też ludolfiną określa się w matematyce jako stosunek obwodu koła do jego średnicy. W przybliżeniu wynosi ona 3,14.... i tak do nieskończoności...
Najczęściej używaną sztuczką mnemotechniczną jest zapamiętanie wierszyka, w którym liczba liter kolejnego słowa to cyfra w rozwinięciu dziesiętnym . Znane są takie wierszyki w języku angielskim, francuskim, rosyjskim...

Wartość liczby pi po raz pierwszy została wyliczona przez Archimedesa do trzech miejsc po przecinku (Archimedes za pomocą 96-bocznego wielokąta ustalił, że liczba ta miała wartość 3,140) Jednakże to Chińczycy uczynili w tej dziedzinie wielki krok naprzód.
W podobny sposób starali się wybrnąć z kłopotów związanych z istnieniem liczby pi, byli w tym lepsi od Europejczyków. Liu Hui w III wieku n.e. rozpoczął od wpisywania w okrąg wielokąta o 192 bokach aż doszedł do wielokąta o 3072 bokach co pozwoliło mu ustalić wartość liczby pi na 3,14159.

60-letni Japończyk wyrecytował z pamięci 100 tys. cyfr składających się na liczbę pi. Tym samym pobił wcześniejszy, ustanowiony przez siebie rekord świata. Poprzednim razem udało mu się wyrecytować blisko 84 tys. cyfr tworzących stałą matematyczną wyrażającą stosunek obwodu koła do jego średnicy. Akira Haraguchi przez 16,5 godziny wymieniał cyfry składające się na liczbę pi. Raz na godzinę lub dwie robił sobie kilkuminutową przerwę. Kolejność cyfr kontrolowały zmieniające się trzyosobowe zespoły.
Przygotowując się do ustanowienia rekordu Haraguchi stosował swoją własną metodę zapamiętywania. Polegała ona na poszukiwaniu rymów cyfr z japońskimi słowami i tworzeniu z nich opowieści. Rekord Japończyka został wpisany do Księgi Guinnesa, dlatego też pokaz został zarejestrowany kamerą cyfrową. Poprzedni rekord zarejestrowany w Księdze należy do rodaka pana Haraguchi - Hiroyukiego Goto, który był w stanie wymienić 42 195 cyfr po przecinku
w liczbie pi.


Liczba pi jest nieskończona. Cztery lata temu, przy pomocy superkomputera, japońscy naukowcy ustanowili rekord wyrażając liczbę pi za pomocą biliona 240 mld cyfr !!!


14.03 co roku obchodzi się światowy dzień liczby Pi.
5 5 5
2010-04-07T14:08:57+02:00
Liczba Pi - tzw. ludolfiana, jest liczbą niewymierną, określającą stosunek długości okręgu do długości jego średnicy. Liczba pi jest więc liczbą niewymierną, taką której rozwinięcie dziesiętne zachowuje się "byle jak",
nie ma w nim żadnego porządku i nigdy się nie kończy.
π≈3,141592653589793238462643383279502884197169.... Dziś jesteśmy w stanie obliczyć wartość pi do milionów miejsc po przecinku. Już w czasach zamierzchłych starożytni rachmistrze zauważyli, że wszystkie koła mają ze sobą coś wspólnego, że ich średnica i obwód pozostają wobec siebie w takim samym stosunku, a liczba ta bliska jest 3.
Liczba π jest wielkością stałą i wynosi w przybliżeniu 3,14.
Popularność liczba pi zawdzięcza występowaniu swoim we wzorach na pole koła czy objętości kuli, związana jest także z kwadraturą koła. Dzień Liczby Pi obchodzony jest marca 14 (3.14) z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi, jako że data "14 marca" zapisywana jest w USA jako "3.14". Dzień ten jest nieoficjalnym świętem obchodzonym corocznie głównie w amerykańskich kręgach akademickich oraz szkolnych. Ze względu na inny sposób zapisu daty w Europie, święto to nie jest zbytnio popularne na tym kontynencie i obchodzone jest 22 lipca, jako "Dzień aproksymacji Pi" wg zapisu daty 22/7co w przybliżeniu daje 3.1428.
Powstało wiele wierszy z rozwinięciem liczby pi, liczba liter w kolejnych wyrazach odpowiada rozwinięciu dziesiętnemu liczby pi do 20 miejsca po przecinku

Kto w mgłę i słotę wagarować ma ochotę?
Chyba ten który ogniście zakochany, odziany wytwornie
Gna do nóg Bogdanki paść kornie

lub inny przykład wiersza:

Raz w maju, w drugą niedzielę
Pi liczył cyfry pan Felek.
Pomnożył, wysumował,
Cyferki zanotował,
Ale ma ich niewiele...

Powstały także żarty na temat tej liczby:

--Dlaczego pociąg jak jedzie to stuka?
Elementem poruszającym się po torze jest koło.
A obręcz koła to nic innego jak okrąg.
wzór na długość okręgu:
l = 2*pi*r, 2 = to stała, r= określony promieńokręgu,
a π = trzy z...hakiem......I ten hak tak stuka!

3 5 3