Odpowiedzi

2010-04-07T13:54:20+02:00
Mitoza - proces podziału komórki, któremu towarzyszy precyzyjne rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych. W jego wyniku powstają komórki, które dysponują materiałem genetycznie identycznym z komórką rodzicielską. Podziały mitotyczne zachodzą w diploidalnych komórkach somatycznych i w ich rezultacie powstają inne diploidalne komórki somatyczne. Podziały mitotyczne są procesem nieustannie zachodzącym w organizmie, prowadzącym do jego wzrostu i regeneracji.

Mejoza - proces podziału komórki występujący u organizmów rozmnażających się płciowo. Polega na podziale komórki diploidalnej, w wyniku którego powstają 4 komórki haploidalne. Podziałowi mejotycznemu ulegają tylko komórki macierzyste gamet i zarodników (nie zaś same gamety i zarodniki). Mejoza nie zachodzi w komórkach haploidalnych (nie można przecież zmniejszyć liczby chromosomów poniżej podstawowego kompletu). Zachodzi natomiast w męskich i żeńskich organach rozrodczych u zwierząt i części roślin – powstają wówczas komórki generatywne – gamety. U grzybów i roślin ten typ podziału prowadzi do powstania zarodników (spor).
9 1 9
2010-04-07T13:57:15+02:00
Mitoza - podział jądra prowadzący do powstania 2 jąder potomnych. Jądra potomne mają taką samą ilość chromosomów jak w jądrze przed podziałem. wyróżnia się: profazę, metafazę, anafazę i telofazę.

mejoza - podział jądra zachodzący w 2 etapach: podział redukcyjny i wyrównawczy. prowadzi do wytworzenia 4 jąder potomnych o haploidalnej(1n) liczbie chromosomów.
7 5 7
2010-04-07T13:57:57+02:00
W mitozie zachodzi podział komórki macierzystej i powstają 2 potomne o nie zmienionej liczbie chromosomów.
Mejoza dzieli się ma Ii II. W I powstają 2 komórki o zredukowanej liczbie chromosomów o połowę. W całym procesie mejozy powstają 4 komórki.
4 2 4