Odpowiedzi

2010-04-07T14:59:00+02:00
Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że tylko stanowcze i konsekwentne działania różnych organów państwa, przyjęcie zasady „Zero tolerancji wobec przemocy” może zahamować negatywne zjawiska w szkołach, w tym szczególnie przypadki czynnej agresji wobec nauczycieli.
Gdańsk, 2.02.2006