Odpowiedzi

2010-04-07T14:38:04+02:00
NadZieja
jerozoliMa
piłAt
miRra
beTlejem
męstWo
chrYstus
namaszCzenie
abraHam
paWeł
mojżeSz
pasTuszkowie
Annasz
kaNa
kadzIdło
Eucharystia

1. 2 Cnota boska
2. tam działał Jezus
3. Umywał ręce
4. Jeden z darów 3 mędrców
5. Miasto, w którym urodizł sie Jezus
6. 4 cnota główna
7. "Przydomek" Jezusa
8. ... chorych, jeden z sakramentów
9. Ojciec wszystkich wierzących
10. Jan ... II
11. Wyprowadził Izraelitów z Egiptu.
12. Oni pierwsi przybyli do żłóbka
13. teść Kajfasza
14. ... Galilejska, miejsce pierwszego cudu
15. Dar 3 króli, do dziś użtywany na Mszy
16. un. sakrament Komunii Św.
2010-04-07T14:47:59+02:00

1.SZATAN JEST...(ZŁY)
2.MAMA JEZUSA?(MARYJA)
3.... I EWA-PIERWSI LUDZIE NA ŚWIECIE(ADAM)
4.PRZYKAZANIE 7 Z 10 NIE...(KRADNIJ)
5.MĘŻCZYZNA W ŻYCIU DZIECKA?(TATA)
6.SĄ W LIPCU I SIERPNIU?(WAKACJE)
7.MIESZKA W NIM PAPIERZ?(RZYM)
8.PRZYKAZANIE 6 Z 10 NIE...(CUDZOŁUSZ)
9.JEZUS...(CHRYSTUS)
10... ZE ZŁYM(WALKA)
11.WYDAJE WYROK W SĄDZIE?(SĘDZIA)
12.NOSI W NIM KSIĄŻKI KAŻDE DZIECKO?(TORNISTER)
13.JEST W GRUDNIU?(ADWENT)
14.MA JE KAŻDY CZŁOWIEK?(NOGI)
15.MIASTO NIE DALEKO BETLEJEM?(IZRAEL)
16.NA OKULARY?(ETUI)
2010-04-07T14:53:21+02:00
1)inaczej zdrada cudzolustwo
2)stary... testament
3)przepowieść o .....i perle skarbie
4) co zrobil Jezus ? Zmartwychwstal
5) co robili apostolowie ( obchodzili) post
6) która z przepowieści jest najdłuższa siewcy
7) uzdrowiony z łóżka paralityk
8) co się pomnożyło? chleb
9) do czego było podobne " królestwo niebieski" chwastu
10) święta z jajkami ... wielkanocne
11) do czego podobne jest królestwo niebieskie łapiące ryby do.. sieci
12) Jezusa poruwnójemy do ojca inaczej... (taty)
13)piersi apostołowie byli rybakami
14) przepowieść o ziarnku gorczycy i... zaczynie
15) syn Alfeusza ... Lewi
16) kogo jako pierwszego uzdrowił Jezus? opętanego