1. Koszulka koszowała 60zł i jej cenę obnizono o 25%. Jle teraz kosztuje ta koszulka?

2.Ile stopni m mniejszy kąt utworzony przez wskazówki zegara o godzinie 11:30?

3Jedna stopa ma 12cali a jeden jard 3 stopy. Ile centymetrów ma jeden jard, jeśli przyjmiemy ze 1cal ma 2,54cm ?


(prosze do kazdego zadania zapis rozwiązania)

2

Odpowiedzi

2010-04-07T14:20:05+02:00
1.
60zł - 100%
x - 25%
x=60zł*25%/100%=15zł

60zł-15zł=45zł
Odp.: Teraz koszulka kosztuje 45zł.

2.
90+75=165

Odp.: Ten kąt m miarę 165 stopni.


2010-04-07T14:23:44+02:00
1.

25% x 60 zł = 1/4 x 60 = 60/4 = 15 zł
60 zł - 15 zł = 45 zł

Odp. Koszulka kosztuje teraz 45 zł.


2.

cały zegar - 360°
Nie wiem jak Ci to wytłumaczyć, każda godzina to 360°:12=30°
360-180-30=150°


3.
1 jard = 3 x (12 x 2,54) = 3 x 30,48 = 91, 44 cm