A) Co Ci to powie o pH kwasu solnego ?
b)Jak będzie się zmieniać pH mieszaniny w miarę ostrożnego dodawania wodorotlenku sodu ?
c)Podaj nazwę i wzór chemiczny soli powstałej w wyniku reakcji kwasu solnego z wodorotlenkiem sodu .

Odpowiedzi mają być krótkie(na jedną linijkę zeszytu)

1

Odpowiedzi

2010-04-07T14:21:07+02:00
A) paierek wskaźnikowy, zabarwi się na czerwono
b) będzie sie stawało bardziej zasadowe
c) HCl NaOH

H-Cl Na-O-H

H- Na-

H-Na

NaH lub HNa (to sprawdź)

zweryfikuj jeszcze, dla pewności