New adventures 1 klasa gimn (taka zielona)

ze str 122 tą zieloną ramke zrobić
str 93 cala

1. spojrz na plany tobiego na sobote. Napisz pytania i krotkie odp.

SATURDAY; get up early; go to ben's house in the morning; watch a video with ben; listen to music with ben; eat hamburgers bfor lunch at ben's house; go to the park in the afternoon with ben and ben's brother

przyklad: toby/do his homework/ on saturday morning?
Is toby going to do his homework on saturday morning?

1. toby/visit ben/on saturday?

2. toby and ben/ watch a video?

3. they/eat hamburgers?

4. ben's brother/go to the park?

5. toby and ben/stay at home/in the afternoon?

2. napisz zdania wyrazające przewidywania. Uzyj will i won't

przyklad: it/rain/tomorrow
it will rain tomorow.

1. people/be/happy at Christmas

2. my best friend/be/famous

3. i/go/to university

4. my sister/get married/next year

5. my brother/ go to America/next summer

z gory dziękuję napewno dam naj:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T14:51:56+02:00
Str122
1. Don't...
nawet mi nie mów
2.oh...
przestań
3.don't...
nie wygłupiaj się
4.I thought so
tak myślałam

1.so do i
ja też
2.neither i
ka też nie
3.i don't...
nie uważam tak

str 93
1. 1)eat
2) listen
3) study
4) likes

2. 1)my brother doesn't study German
2) we don't play computer games
3) harry doesn't like sport
4) they don't drik water

3. 1) yes she does
2) do you play the piano?
no i don't
3)do your friends read magazines?
yes they do
4) does your aunt surf the internet?
no she doesn't

4. where do you live
2) how often
3) who

5. 1)sam is never late for school
2) liz always listen to music
3) liz ussually eats hamburgers
4) billy is sometimes late for school
5) sam hardly ever listen to music
6) billy sometimes plays basketball

6. 1)i like watching tv
2) i don't mind reading books
3) i love going to cinema
4) i hate eating fish
6 2 6