Oblicz pole powierzchni
a) graniastosłupa prostego, którego podstawą jest trójkąt prostokątny
o przyprostokątnych 3cm i 4cm a krawędź boczna ma długość 1cm.
b) graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego którego wszystkie krawędzie
mają długość 2cm.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T14:28:35+02:00
A). Pp=1\2*3*4=6 cm^2
Pb=3*1+4*1+5*1=3+4+5=12 cm^2
Pc= 2*Pp+Pb=2*6+12=24cm^2

B). Pc=2*Pp+Pb
Pp=6*1\2*2*√3=6√3 cm^2
Podstawę dzielimy na 6 trójkątów równobocznych, gdzie bok ma długość 2 cm. Wysokość w tym trójkącie wyraża sie wzorem h=(a*√3)\2=(2√3)\2=√3
Pb= 6*2*2=24 cm^2
- powierzchnia boczna to 6 kwadratów o boku 2cmx2cm
Pc=2*6√3 +24 =(12√3 +24) (cm^2)