Odpowiedzi

2010-04-07T14:23:20+02:00
Feudalną formę własności środków produkcji charakteryzuje niecałkowita własność feudała w stosunku do pracownika (przymus pozaekonomiczny) i oparta na osobistej pracy własność samych wytwórców (czyli chłopów i rzemieślników) dotycząca pewnej części narzędzi i środków produkcji. Z feudalnej formy własności wynikała pozycja w produkcji oraz stosunki między podstawowymi klasami społeczeństwa feudalnego: panami feudalnymi a chłopami. Panowie feudalni w takiej czy innej formie przydzielali chłopom ziemię i zmuszali do pracy na siebie, przywłaszczając część ich pracy lub produktów pracy w postaci świadczenia zwanego "rentą feudalną". Chłopi i rzemieślnicy należeli w szerokim tego słowa znaczeniu do jednej klasy społeczeństwa feudalnego, ich stosunki wzajemne nie były antagonistyczne (wrogie sobie). Klasy i grupy społeczne w warunkach feudalizmu miały formę stanów. Od sytuacji i stosunków między grupami społecznymi w produkcji zależała też całkowicie forma podziału wytworów produkcji.
2 5 2