1. W 1 cm3 mieści się około 250 ziaren piasku. Oblicz, ile ziaren piasku wypełni pokój o wymiarach 5m x 4m x 3m.

2. Ile klocków o wymiarach 30mm x 15 mm x 8mm wystarczyłoby do zbudowania prostopadłościanu o objętości większej niż 1 m3?

2

Odpowiedzi

2010-04-07T14:22:34+02:00
odpowiedz zadanie 2
dane:
obj. klocka=30mm * 15mm* 8mm= 3cm * 1,5 cm *0,8cm=
=0,3m * 0,15m * 0,08 m=0,0036m³

obj.prostopadłościanu=1m³

1m³: 0,0036m³=277,7777778

odp.:potrzeba ponad 277 klocków.odpowiedz zadanie 1

V (objętość prostopadłościanu) = a x b x h
V = 5 x 4 x 3 = 60 m³

w 1 m³ = 1 000 000 cm³
to 60 m³ = 60 000 000 cm³
skoro:
w 1 cm³ jest 250 ziaren
to w 60 000 000 cm³ jest x ziaren
czyli:
x = 60 000 000 x 250 = 15 000 000 000
Odp: W pokoju zmieści się 15 000 000 000 ziaren piasku

2 5 2
2010-04-07T14:24:53+02:00
ZAD1.
5m * 4m * 3m = 500 cm * 400 cm * 300 cm = 60 000 000 cm3

60 000 000 * 250 ziaren = 15 000 000 000 ziaren

ZAD2.

30 mm * 15 mm * 8 mm = 0,03 m * 0,015 m * 0,008 m = 0,0000036 m3

1 / 0,0000036 =277778 klocków